Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |
Generalforsamling
Vedtægter
Deklaration
Udbygninger
Velkomstbrev
Bestyrelsesområde
Arkiv
Kloakker
Tagrenovering

Udbygninger

 

Der findes to forskellige principgodkendte tilbygninger til havesiden: I) Med fladt tag og II) med 15 graders hældning (vinkelret på eksisterende tag). Begge kan opføres med eller uden kælder.

 

Tilbygning med fladt tag har vi ikke tegninger til, men i Odense Kommunes byggesagsarkiv vil man kunne finde tidligere ansøgninger inkl. tegninger - så find selv en passende model og søg derefter!

 

Tilbygning med skråt tag (se skitse herunder til venstre) fik foreningen udarbejdet tegninger til i 2006 - og efter vedtagelse på generalforsamlingen i 2014 opkræves ikke længere copyright-afgift for brugen (omvendt må folk selv kopiere og tilpasse til gældende krav).

 

Dertil findes to principgodkendte tilbygninger på facaden: III) Vindfang stueetage samt IV) vindfang stue og 1. sal. Disse indgår ligeledes i foreningens tegningsmateriale fra 2006 (se skitse herunder til højre).

 

Klik på billederne for at se dem i større format. 

 

Udbygninger med tage med ensidigt fald på tværs af det eksisterende tag

Vindfang på forsiden af huset

 

Tegningerne til tilbygning med skråt tag og facadetilbygninger kan rekvireres ved henvendelse til formanden eller kassereren.

 

Vi henviser i øvrigt til retningslinjerne i velkomstbrevet, som du finder her. De relevante bestemmelser står i afsnittene "Deklaration, herunder skure og hegn" samt "Udbygninger".

Redigeret af Otto Leopold
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 21-02-2016
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/formelt/tegninger/index.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher