Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |

Grundejerforeningen Hinderuplunds

Nyhedsbrev nr. 10

Hinderuplund, 16. august 2004

Kære Hinderuplundbeboer

Det er blevet sommer, i hvert fald i teorien. Og så nærmer vi os jo vores traditionsrige

Sommerfest den 14. august

Det selvbestaltede festudvalg fra sidste år kører videre, men vi håber at der er flere der ønsker at deltage i at gøre dagen til noget ganske særligt. Så derfor: Kontakt Janus Madsen, K55, 66 19 06 03, janus.madsen@jamus.dk. I andre hører nærmere om festen når vi nærmer os.

Ny gartner

Som bebudet i sidste nyhedsbrev har vi fået ny gartner. Valget faldt på Garden Care ved Mia Rasmussen. Garden Care overtager arbejdet fra august.

Nu når Mia og hendes medarbejdere alligevel jævnligt er i området, er de interesserede i at udføre arbejde for private til en rimelig pris. Ring til Garden Care på 26 40 39 22.

En glædelig nyhed for lejerne

Områdets lejere har fået et brev fra Odense Kommune om at beløbet der afsættes til udvendig vedligeholdelse af bl.a. tagene, skal forøges fra 32 kr. pr. m2 (svarende til 200 kr. om måneden) til 58 kr. pr. m2.

Men efter en stor indsats af Inge Huulvej og Verner Holm er det lykkedes at få udskudt forhøjelsen i 5 år til 31. maj 2009. Det er huslejenævnet som har taget afgørelsen, bl.a. med baggrund i at der den 1.1. 2004 stod 3.630.953,92 kr. på vedligeholdelseskontoen. Så der skulle vist være lidt på kistebunden til vedligeholdelse i de kommende år...

Loppemarked

Som det fremgår af bagsiden af dette nyhedsbrev har Frederikke E13, Britta E22 og Agata E34 taget initiativ til afholdelse af et loppemarked. Det er jo alletiders ide, så det kan jeg kun opfordre til at man bakker op – og at andre kommer på lignende gode ideer, så vi kan få lejlighed til at komme hinanden lidt ved.God sommer!

Jeppe Bundsgaard

formand for Grundejerforeningen Hinderuplund

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 16-08-2004
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/Nyhedsbrev10.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher