Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |

Grundejerforeningen Hinderuplunds Nyhedsbrev nr. 12

Hinderuplund, 26. marts 2005

Kære Hinderuplundbeboer

Så viser foråret sig igen – og det affald der har gemt sig under sneen... Derfor afholder vi som sidste år en

Oprydnings- og kom-hinanden-ved-dag søndag den 3. april kl. 10-12

Så grib chancen for at møde naboerne og få en hyggelig tur rundt i kvarteret. Der er en øl eller en sodavand som præmie. Vi mødes ved skuret på Hesbjergvænget.

Deklaration og udbygninger

På forrige generalforsamling nedsatte vi et udvalg til revision af deklarationen (som bestemmer hvordan området ser ud). På sidste generalforsamling fremlagde udvalget sine foreløbige overvejelser og fik generalforsamlingens opbakning til at gå videre med sit arbejde. Det har siden vist sig, at deklarationen kun kan revideres, hvis alle ejere giver deres accept, fordi deklarationen er tinglyst på ejendommene. Alternativet er at få kommunen til at lave en lokalplan, som vil tilsidesætte deklarationen. Det er en større omgang, som vi ikke synes, det er arbejdet værd at igangsætte.

Vi har derfor i udvalget koncentreret os om det, der faktisk kan ændres, nemlig standardtegningerne for udbygningerne og muligheden for at lave en tilføjelse til deklarationen, som tillader at der bygges et vindfang på forsiden af huset. Vi har entreret med arkitekterne Gråbrødrene, som er gået i gang med at tegne nogle forslag, som vi vil omdele før og fremlægge på generalforsamlingen i april.

Bestyrelsen har diskuteret, hvordan vi stiller os i forhold til de efterhånden mange overtrædelser – eller kreative læsninger – af deklarationen. På den ene side er deklarationen så stram, at vi ikke ville bryde os om, at den skulle overholdes til punkt og prikke. På den anden side er det ikke alle kreative løsninger, der er lige kønne. Formelt set er det kommunen, der har påtaleret, dvs. skal tilse og påtale overtrædelser af deklarationen, men de er ikke synderlig interesserede i at gøre noget ved små overtrædelser – så kunne de ikke lave andet. Så det er op til os i området at holde selvjustits. Problemet er så, hvilke retningslinjer vi vil overholde, og hvordan vi vil håndhæve dem. I bestyrelsen ser vi ikke rigtig anden udvej end at lade det være op til den enkelte at afgøre, hvad der er rimeligt – og vi opfordrer til, at man tager en snak med naboerne, før man går i gang med forandringer, der påvirker deres udsyn og omgivelser. Vi opfordrer således til, at vi i området udvikler en kultur, hvor der er åbenhed for forandringer, men hvor man ikke bare gør som det passer én. Vi vil fra bestyrelsens side lægge op til, at vi tager en diskussion om emnet på generalforsamlingen.

Istandsættelse af fortove

Vi har efterhånden i mange år talt om fortovenes ringe tilstand, og nu gør vi noget ved det. Vi har efterhånden sparet så meget op, at der kan blive råd til at istandsætte 5 fortove. Det arbejde sætter vi igang fra omkring 1. april. Vi starter fra en ende af i Erholmvænget og istandsætter først de fem fortove ved husene med de ulige numre. Efterhånden som vi får råd vil vi fortsætte østover. Derfor vil bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at vi fastholder kontingentet på det nuværende niveau, så vi vil kunne komme igennem området over en kortere årrække.

Hvis man ønsker at få udskiftet fliserne ind til huset, kan man kontakte J.J. Service (tlf. 21404001) og få dem til at gøre det samtidig (mod betaling).

Gartner

Vores gartner Mia Rasmussen fra Garden Care giver gerne en hånd med i haven. Ring til hende på tlf. 26403922.

Kunstudstilling

Verner Holm fra Hesbjergvænget 27


Verner Holm: Møntestræde (2005).

udstiller i marts-april måned akvareller og pasteller i Malerens Lagersalg på Læsøegade 151. Der er gratis adgang. Verner Holm har hele sit liv været optaget af at tegne og male. Han har bl.a. fået undervisning af Knudåge Larsen og Kai Kylberg. De ældre beboere vil huske hans opfindsomme anvendelse af frø i udstillingerne i Dænfelds ejendom på Vestergade i Odense: ”Med frø på paletten” som Fyens Stiftstidende i sin tid skrev i en artikel om udstillingerne. Da Verner Holm blev ansat på skatteforvaltningen, opdagde kollegerne hurtigt, at han havde talent for tegneriet, og siden var det altid ham, der tegnede kort til festlige lejligheder.

Som pensionist har Verner Holm, når ikke han pusler om sine bonsaitræer, i stadig højere grad helliget sig maleriet, og efterhånden som folk har set og komplimenteret hans billeder, har han fået modet på at gøre noget seriøst ved det. Man vil se ham rundt i området og rundt omkring på Fyn – og i udlandet – med digitalkameraet, som han bruger til at fange de flotte motiver, som han siden skaber ved staffeliet. Det kommer nu os alle til gode på udstillingen og på grundejerforeningens hjemmeside, hvor hans billeder nu pryder siderne. Kig forbi Malerens Lagersalg på Læsøegade 151 og www.hinderuplund.net.

Har du lignende arrangementer, er du velkommen til at kontakte undertegnede – så kommer det på nyhedsbrevet og på hjemmesiden.

Hinderuplundfestival lørdag den 13. august

Arbejdernes Landsbank har som bekendt tilbudt os alle en tur i cirkus – og de vil gerne følge op ved at bidrage til en festlig sommerfest. Vi starter dagen med loppemarked, og senere får vi besøg af en brandbil fra brandvæsenet, og der vil være andre aktiviteter for børn. Vi afslutter dagen med helstegt pattegris. Vi synes dagen fortjener navnet Hinderuplundfestivalen. Vi får brug for hjælp til planlægning og afholdelse af de mange aktiviteter – så vi håber, at der er nogle, der melder sig på generalforsamlingen.

Fastelavnsbilleder og film – og sponsorer

www.hinderuplund.net finder man også billeder og en film fra fastelavn. Billederne er taget af Kristian Lilliendal, K25 og af Ingrid Vorstrup og Hans Erik Nielsen, K49. Sidstnævnte har optaget og redigeret filmen.

Og husk at støtte vores sponsorer: Byens VVS & Blik, tlf. 66189968 og Arbejdernes Landsbank, Skovsbovænget 10 B, tlf. 66138400.

Generalforsamling

Vi regner med at det bliver den 20. april. Sæt kryds i kalenderen. Der kommer en indbydelse ud inden for den nærmeste fremtid.

Fodbold

Så er frosten af jorden og solen fremme. Det er med andre ord tid til fodbold. Alle – nye som gamle, mænd som kvinder – er velkomne. Vi spiller første gang 3. april og derefter hver søndag kl. 15 på fodboldbanen i parken.

Med venlig hilsen

Jeppe Bundsgaard, formand for Grundejerforeningen Hinderuplund

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 26-03-2005
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/Nyhedsbrev12.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher