Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |

Grundejerforeningen Hinderuplunds Nyhedsbrev nr. 16

Hinderuplund, 29. marts 2006

Nye standardtegninger

Så er tegningerne færdige og klar til salg. Tegningerne kan beses hos Lars Rasmussen (E10), gehring@galnet.dk. Hvis man ønsker at bygge efter dem, bestilles de samme sted. Bemærk at der er copyright på tegningerne, og at vi ikke tillader at flere bygger efter samme tegninger. Derfor kræver vi underskrift på en håndfæstning ved salg.

Byggetilladelsesansøgning

Jeg har sendt en byggetilladelsesansøgning afsted. Hvis nogen ønsker at tage udgangspunkt i den, ligger jeg inde med de nødvendige tegninger og ansøgningsblanketter. Kontakt mig på jeppe@bundsgaard.net. Før man kan søge byggetilladelse med de nye tegninger, skal man have købt dem hos Lars Rasmussen.

Der en lille fordel ved at søge byggetilladelse INDEN 31/3-2006, da dokumentationskravet til energiforbrug først træder i kraft 1/4.

Indlæggelse af elledninger

Bestyrelsen har besluttet at foreningen betaler for at alle enderækkehuse får lagt de nye elledninger ind i soklen, så vi ikke får disse grimme ledningskasser op ad gavlene. Det betyder at der bliver en lille grundejerforeningskontingentforøgelse på i alt knap 190 kr. pr. hustand i 2006.

Film og billeder fra fastelavn

Vores lokale filminstruktør Hans Erik Nielsen har kreeret en film fra fastelavn. Den ligger på www.hinderuplund.net. Hvis der er nogen der ligger inde med billeder fra fastelavn, vil jeg meget gerne have en email eller en cd med dem på – så lægger jeg dem op.

Katte i kældre

Jeg har fået flere henvendelser fra beboere der har haft uønsket besøg af katte i deres kældre og huse i øvrigt. Det er ikke nogen rar oplevelse – både fordi de kan forveksles med indbrud, og fordi lugten efter deres besøg er svær at fjerne. En beboer på Erholmvænget forlod sit hus torsdag og vendte hjem fra sommerhus søndag – og fandt en meget bange og sulten lille grå og kælen kat.

Jeg henstiller til at katteejere forsøger at holde deres katte inde om natten – og i øvrigt tager forholdsregler så vi andre ikke generes af dem.Med venlig hilsen

Jeppe Bundsgaard, Formand for Grundejerforeningen HinderuplundRedigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 29-03-2006
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/Nyhedsbrev16.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher