Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |

Hinderuplund, 10. september 2006

Grundejerforeningen Hinderuplunds Nyhedsbrev nr. 19

Dobbelthække

Det blev aftalt på generalforsamlingen at de resterende dobbelthække skal fjernes. Planen var at det skulle ske i august/september. Men den meget forsinkede udskiftning af fjernvarme har betydet at vi må udskyde arbejdet. Dobbelthækkene fjernes først når fjernvarmearbejdet er afsluttet.

Kender du ikke en god...?

Genkender du spørgsmålet? Vi har oprettet en side på hjemmesiden hvor man kan anmelde håndværkere og leverandører af forskellig art. Hvis siden skal være noget værd, skal så mange som muligt gå ind og give deres besyv med – ved at oprette håndværkere og ved at give dem der er, stjerner.

Gå ind på www.hinderuplund.net og giv dit bidrag.

Jubilæum

Som bekendt er næste år jubilæumsår. Vi arbejder på sagen og har bl.a. lavet nogle opslag til universitetsprojekter på www.videntilvaekst.dk. Hvis I kender nogle universitetsstuderende som skal til at skrive projekt, kunne I jo henvise dem dertil.

Fælles fotoalbum

Vi er langsomt ved at opbygge et fotoalbum fra områdets snart 50 år – gå ind og se billederne på hjemmesiden – og bidrag ved selv at sætte nye (og gamle – billeder fra alle 50 år efterlyses) ind eller ved at låne dem til Jeppe i K59 – I får dem tilbage igen i god stand. Vi regner med at samle nogle af billederne til en udstilling i anledning af jubilæet.

Reklame på hjemmesiden?

Hvis I af uransagelige grunde skal flytte fra området, er I velkomne til at få en reklame for jeres hus på hjemmesiden.

Fjernvarme

Som bekendt har det taget noget tid at blive færdige med fjernevarmerørene i Erholmvænget. Vi har skrevet et brev til kommunen for at påtale det mildest taget dårligt planlagte arbejde.

Vi har desuden taget billeder af alle forhaver i Hesbjergvænget og Krengerupvænget før arbejdet går i gang der. Hvis nogen oplever problemer eller synes retableringen er for ringe, så henvend jer til bestyrelsen.

TDC-sagen afsluttet

Nu har vi sort på hvidt at TDC-sagen er afsluttet – alle skyldige beløb er betalt til TDC af Glentevejens Antennelaug.

Glentevejens områderepræsentant

Glentevejen har et repræsentantskab for de forskellige områder i byen der er tilsluttet foreningen. Vores kasserer, Otto Larsen, er nu registreret som områderepræsentant for vores område. Kontakt ham hvis I oplever problemer som I ikke selv kan løse ved henvendelse til Glentevejen.

Legepladsen

Nogle af legeredskaberne har været udsat for slid og måske hærværk. Nu er skaderne udbedret. Samtidig har vi bedt gartnerne om at brænde græs på basketballbanen.

Redskaber til udlån

Vi har investeret i et jordbor og i en rendegravespade som man kan låne ved henvendelse til Kristian i K13.

Vi har også udlån af tapetborde, store trillebøre, en lang stige til udhæng og en kloakrenser.

Vedligeholdelse af haver

Vi har i bestyrelsen konstateret at der ved nogle for- og baghaver er buske og træer der hænger ud over stien særlig efter regn. Husk at holde for- og baghaver så det er til at komme forbi på stierne.

Husk også at der skal være grønt på ydersiden af rækværk og skure – og at der skal være 50 cm. mellem et skur eller rækværk i baghaven og fortovet.

Velbesøgt og -lykket sommerfest

Sommerfesten var traditionen tro vellykket og nogenlunde tør – selv om regnen tog fat præcis kl. 16 da rundbolden startede. Den rejste videre og lod os sidde lunt resten af aftenen. Omkring 45 voksne og 26 børn deltog i festlighederne.

Festen blev ikke mindre hyggelig af at Ann i år introducerede en række vandrepokaler og andre sjove indslag. Til næste år vil der også være præmier til rækker med banko (altså 6 naboer på stribe tilmeldt).

Der blev glemt en Weber bordgrill og en grillstarter – hent dem hos Ann.

Hvis nogen har billeder fra festen, så kom forbi Jeppe med dem, eller send dem pr. mail, så kommer de på hjemmesiden.

Jubilæums-sommerfest 2007

Næste år er det som bekendt jubilæum, så vi vil gøre noget særligt ud af sommerfesten. Den finder stedLørdag d. 18. augustVi har planer om at arrangere loppemarked et par timer om formiddagen og at servere eftermiddagskaffe til alle nuværende og tidligere beboere – fortæl allerede nu til dem I kender, der har boet her, at de skal sætte kryds i kalenderen. Og så er det vores plan at vi endnu en gang skal spille rundbold og hygge os i gode naboers selskab.Med venlig hilsen

Jeppe Bundsgaard, formand.

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 10-09-2006
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/Nyhedsbrev19.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher