Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |

Hinderuplund, 12. november 2006

Grundejerforeningen
Hinderuplunds

Nyhedsbrev nr. 20

Fjernvarmerenoveringen

Odense Kommunale Fjernvarmeselskab (OKF) er som bekendt i færd med at renovere fjernvarmeforsyningen i Hinderuplund. OKF lægger nye forsyningsledninger og stikledninger til de enkelte ejendomme samt nedtager de gamle ledninger på langs i kælderen.

OKF startede i Erholmvænget hvor de nye ledninger er lagt i haverne bag blokken, men pga. store problemer for alle (beboere såvel som håndværkere) valgte man at lægge forsyningsledningerne i fortovet foran blokkene i Hesbjergvænget og Krengerupvænget. Arbejdet går hermed meget hurtigere frem til gavn for alle parter.

Bestyrelsen har forsøgt at følge op på arbejdet således at området bagefter fremtræder i rimelig stand. Vi møder stor velvilje fra OKF og deres entreprenører (Skanska med gravearbejde mv. og Nordisk Klima med rør- og smedearbejde). Vi har nyligt haft gennemgået et par stier i Erholmvænget og snakket om de problemer der sås. Vi fra bestyrelsen vil selvfølgelig følge op på fællesarealernes tilstand (fortove, sorte stier, veje og P-pladser). Bestyrelsen har desuden på Skanskas opfordring iværksat en opsamlingsrunde i Erholmvænget, da man her er tættest på at være færdig. Endvidere findes de fleste problemer her, hvor ledningerne løber tværs gennem haverne.

Fra bestyrelsens side har vi forsøgt at få længere frister, når der er brug for adgang til kælderen – ofte omdeles seddel arbejdsdagen før der ønskes adgang. OKF/Skanska oplyser at det desværre ikke kan lade sig gøre da de pågældende specialuddannede folk (asbest-folkene f.eks.) arbejder over hele byen, og man ofte ikke ved hvor lang tid opgaverne varer.


Derfor er løsningen at ringe på Skanskas formand Poul Hansens mobiltelefon, 29 28 30 88, om morgenen og aftale enten en anden dag eller tidlig afhentning af en nøgle som afleveres i postkassen når man er færdig i kælderen. Til dem der endnu ikke har været turen igennem, kan vi fortælle at det er rigtig mange gange der skal være adgang til kælderen, f.eks. som følger:

   1. besigtigelse, så den nye rørføring kan planlægges/aftales med beboerne

   2. asbest-sanering (dvs. specialuddannede folk fjerner isoleringen ved bøjninger o.lign. og laver midlertidig afslutning af isolering. Herefter kan de gamle rør adskilles så tilkobling til de nye stik kan ske og sidenhen kan de gamle rør skæres i stykker og fjernes uden fare for asbeststøv)

   3. etablere elforsyning til de fremtidige elektroniske målere

   4. bore hul i sokkel til ny stikledning

   5. indvendig del af ny stikledning inkl. ny måler og frakobling fra det gamle rør

   6. nedtagning af gamle rør

   7. udbedring af huller efter de gamle rør

   8. isolering af nye rør


Derfor er løsningen med udlån af nøgle (eller lade en hjemmegående nabo have en nøgle) nødvendig for mange – og erfaringen er at det sagtens kan lade sig gøre da det er flinke håndværkere.

Endelig kan oplyses at alle fortove og vejarealet vil blive fejet når man er helt færdige.

Redskaber til udlån

Nu kan foreningens redskaber til udlån reserveres på hjemmesiden. Gå ind på www.hinderuplund.net.

Redskaberne kan stadig reserveres ved henvendelse til Kristian Liliendal, K13, og det er også ham der står for at udlevere redskaberne.

Ny stige til trapperne

Vi har besluttet at investere i en stige med ben der kan forskydes, så man kan nå op til loftet i trappeopgangen. Den er væsentlig mere sikker at arbejde på end stilladserne og lettere at håndtere. Den kan reserveres på hjemmesiden (se ovenfor).

Oversvømmede kældre

Nogle beboere klager over oversvømmede kældre. For at få et overblik over problemets omfang og for at have noget konkret at tage udgangspunkt i hvis vi skal gå videre med sagen, vil vi bede jer om at nedskrive hver gang I har problemet med angivelse af dato, omfang, formodet årsag og varighed. Vi samler disse registreringer ind om et halvt års tid.

Husk at undersøge om afløbet i kælderhalsen er stoppet. Foreningen har en kloakrenser til udlån hvis det er tilfældet.

Jord på Erholmvænget

Skanska er færdig med at fjerne deres jord og betonbrokker mv. fra Erholmvænget, så derfor bedes alle UNDLADE at lægge den slags på vendepladsen (og P-pladser) i Erholmvænget. Bestyrelsen vil forsøge at finde en måde at få ryddet op på - hvis det ikke lykkes forbeholder vi os ret til at få det fjernet for ejerens/afsenderens regning!

Nøgler... til hvad?

Beboere på Hesbjergvænget og Krengerupvænget har fået eller får en nøgle af Odense Energi. Nogle har undret sig over hvad den var til. De er til de skabe der bliver sat op i forhaverne. Hvis man på et tidspunkt får brug for at lukke for sin fjernvarme på hovedhanen, er det i skabet det foregår.

Billeder på hjemmesiden

Lis Søderberg fra Krengerupvænget har samlet en række af sine egne og andres billeder sammen fra årene der er gået – de ligger nu på hjemmesiden. Desuden ligger der billeder taget af Otto Larsen fra sommerfesten, og endelig er vi begyndt at opbygge en samling af artikler fra omtale af vores område i aviserne gennem tiden.

Kig forbi www.hinderuplund.net – og bidrag selv.Med venlig hilsen

Jeppe Bundsgaard, formand.


Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 12-11-2006
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/Nyhedsbrev20.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher