Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |

Hinderuplund, 28. januar 2007

Grundejerforeningen Hinderuplunds Nyhedsbrev nr. 21

Fjernvarmerenoveringen

Otto Larsen og Kristian Liliendal var onsdag den 15/11-06 på en lang tur rundt i Erholmvænget sammen med repræsentanter for Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning (OKF) og Skanska for at gennemgå de fejl og mangler der var efter Skanskas arbejde.

Skanska måtte indrømme, at de ikke havde færdiggjort haverne alle steder og at det var utilfredsstillende at deres egenkontrol ikke var gennemført, da en lang række af de påtalte forhold åbenlyst var forglemmelser. Noget i retning af 90% af de påtalte forhold er blevet rettet.

Fællesarealerne

Vejen Erholmvænget er asfalteret ret ujævnt og der er store vandpytter. OKF har betalt for slidlagsarbejde (for berørte m2) til Odense kommunes vejafdeling, som suverænt afgør, hvor de vil udføre slidlagsarbejde og hvornår. Normalt skal det første asfalt ligge i et år inden man fræser kanter af og lægger endeligt slidlag. Vi må krydse fingre for, at vejafdelingen vælger at gøre noget ved Erholmvænget næste efterår! Skanska og OKF HAR lukket pengekassen her.

Hesbergvænget og Krengerupvænget

Vi er opmærksomme på at der også er fejl og mangler i færdiggørelsen af arbejdet på de to sidste veje. Dog ikke i nær samme omfang som på Erholmvænget. Skriv venligst jeres kommentarer på den seddel der er uddelt i de to vænger med dette nyhedsbrev.

Fastelavn

I år fejrer vi fastelavn lørdag d. 17. februar og som sædvanlig foregår det på boldpladsen foran Hesbjergvænget lige numre.

Generalforsamling 2007

I år afholdes generalforsamling tirsdag 24. april og igen i år har vi fået plads i Haveforeningens lokaler på Skovsbovænget. Dagsorden udsendes senere, men du kan allerede nu tænke over, om du har forslag til behandling. Lejere er velkomne, dog har de ikke stemmeret.

Vandledninger udskiftes ikke

Der har været rygter om at vi stod foran en udskiftning af vandledninger – nu vi var i gang... Men vi har undersøgt sagen: Odense Vandselskab har ikke noget projekt på tegnebrættet for os. Vi har plastikledninger, så der går lang tid før det bliver aktuelt.

Oprydnings- og maledag

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 15. april kl. 10-12. Der mødes vi nemlig til vores hyggelige oprydningsdag hvor vi går en tur i kvarteret og rydder op. Hvis vejret er til det, skal vi også have malet det røde skur på Hesbjergvænget.

Sommerjubilæumsfest

Husk at vi holder sommerfest den 18. august i anledning af kvarterets 50 års jubilæum. Vi inviterer tidligere beboere og deres børn til eftermiddagskaffe og den efterfølgende fest – sig det endelig videre til dem I kender der har boet i kvarteret. Indbydelsen kommer ud i august.Med venlig hilsen

Jeppe Bundsgaard, formand.

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 28-01-2007
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/Nyhedsbrev21.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher