Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |Grundejerforeningen Hinderuplunds

Nyhedsbrev nr. 7

Hinderuplund, 2. oktober 2003

Generalforsamling

Som det er ejerne bekendt, holder vi generalforsamling på tirsdag. Der er indkommet 11 forslag. De er alle at finde på internettet på www.hinderuplund.net. Desuden kan de ses hos formanden. Der udleveres kopier af alle forslag ved generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil referatet og formandens beretning være at finde på internettet.

Vel mødt!

Valg af pakke

Så er det tid til valg af hvilken pakke man ønsker sig fra Glentevejs Antennelaug. Kryds af på medsendte blanket og send portofrit til Glentevej. De der allerede har valgt pakke, behøver ikke at sende blanketten igen. Læs om pakkerne i det seneste medlemsblad fra Glentevejs Antennelaug. Sendes ingen blanket ind, tilsluttes man den billigste pakke. Indsend blanketten senest den 13. oktober 2003.

Problemer med signalet

Der har været nogle problemer med signalet fra Glentevejs Antennelaug. Nogle har oplevet at signalet var fint det ene øjeblik og dårligt eller helt faldt ud det næste. Problemet var forårsaget af nogle defekte forstærkere som var sat op for enden af alle husrækker. Forstærkerne skulle kunne klare såvel høje som lave varmegrader, men en fejl gjorde at det ikke gælder alle. De høje varmegrader i sommers og varmen som forstærkerne selv udvikler, har fået nogle af dem til at sætte ud. Glentevejs installationsafdeling har udskiftet flere af forstærkerne, og her skulle problemerne være forsvundet. Hvis man oplever problemer med signalet, skal man ringe til:

Glentevejs installationsafdeling (Ole Eriksen), telefon 63 14 25 06

Sommerfest

Lørdag den 9. august holdt vi den første sommerfest i mands minde. Efter en hurtig planlægningsproces fik Janus Madsen og undertegnede stablet en sommerfest på benene. Der var 68 tilmeldte voksne og 37 børn. Vi indledte med en gang rundbold under kyndig ledelse af den hårde men uretfærdige overdommer Janus ”jeg-bestemmer-alt” Madsen og satte os derefter til bords og spiste en helstegt pattegris.

For at forberedelserne ikke skulle være uoverkommelige for det lille selvbestaltede festudvalg, medbragte alle selv tilbehør til pattegrisen. Til næste år har vi fået lovning på hjælp fra mange sider, og vi forventer derfor at kunne tilbyde et endnu bedre arrangement.

Jeg tror jeg kan sige på de flestes vegne at det var hyggeligt og festligt at lære nogle af alle dem vi hilser på indimellem, bedre at kende. Så allerede på festdagen blev næste års sommerfest fastsat til anden weekend i august, nærmere bestemt lørdag den 14. august 2004.

Fodbold

Vi er en flok drenge i den bedste alder (fra vores andet til vores femte årti) der mødes cirka en gang om ugen for at løbe rundt efter en bold. Det er blevet for mørkt til aftenfodbold, så i øjeblikket forsøger vi at mødes søndag formiddag kl. 10. Fremmødet har været svingende på det seneste – så som altid er nye medlemmer i vores lille klub yderst velkomne! Kontakt evt. Michael, K49, tlf. 66143484.Med venlig hilsen

– og tak for et begivenhedsrigt første år som formandJeppe Bundsgaard

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Kommentarer modtages gerne: Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 02-10-2003. Sidst opdateret: 02-10-2003
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/Nyhedsbrev7.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher