Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |

Hinderuplund Grundejerforenings Nyhedsbrev

Hinderuplund, 18. oktober 2002

Bestyrelsen

Formand

Jeppe Bundsgaard, K59 66 19 26 06 jeppe@bundsgaard.net

Kasserer

Lars Rasmussen, E10 66 14 39 65

Bestyrelsesmedlemmer

Ole Knudsen, E38 66 14 66 64

Inge Huulvej, E37 66 13 40 72

Verner Holm, H 27 66 13 86 08

AK, K40 66 17 93 61

Ny hjemmeside

Vi har i bestyrelsen besluttet at oprette en hjemmeside for foreningen. Den vil om et par uger være at finde på

www.hinderuplund.net

På denne side vil I kunne følge med i bestyrelsesarbejdet, se forslag indsendt til generalforsamlingen, læse om kommende og forgangne aktiviteter osv. Det vil også være muligt at få oprettet sin egen hjemmeside under foreningens hjemmeside.

Kære Hinderuplundbeboer

Jeg vil indlede med at takke for valget som ny formand.

Jeg bor i Krengerupvænget 59 med Trine og vores to børn, Rasmus og Rosa. Vi er glade for at bo her og håber vi kan gøre vores til at Hinderuplund fortsat er et godt sted at bo. I kan læse min opstillingsbaggrund på foreningens nye hjemmeside.

Hvis der er problemer eller I har gode ideer til at gøre livet i Hinderuplund endnu bedre, må I endelig kigge forbi, ringe eller emaile.

Jeppe Bundsgaard (K59)En opsang

Det er ikke fordi jeg har den store lyst til at indlede mit hverv med at irettesætte voksne mennesker. Men jeg kan ikke lade være med at undre mig over at nogle af beboerne i vores område mener sig hævet over de enkle regler der er for hvad der må komme i containerne. Mindst 2 computere og en vaskemaskine blev det blandt andet til. Derudover var der en række poser der stod ved siden af containerne. Det er ikke der de skal være, men nede i containerne. Og endelig er der folk der er så dovne at de fylder en trailer og i stedet for at køre på genbrugsstationen triller ned i bunden af vænget. Det må vi kunne gøre bedre næste gang. Det var meget tæt på at bestyrelsen var stemt for helt at afskaffe ordningen.

Generalforsamlingen

Jeg var ikke selv til stede på general­forsamlingen, så følgende bygger på forskellige referater. Den afgående formands beretning lød:

”Jeg kan fortælle at vi på nuværende tidspunkt er 87 ejere og 69 lejere – derfor skal vi udvide vores bestyrelse med et medlem blandt ejerne ifølge vedtægterne. Ann Krøldrup har indvilliget i at stille op til posten.

Fastelavnsfesten blev som sædvanlig en succes. 164 børn og 131 voksne fra 51 hustande var tilmeldte. Vi havde også i år en masse sponsorer, som vi jo håber vi igen kan gøre brug af i 2003.

Sidste år blev det vedtaget at kloakerne skulle spules hvis prisen var under 500 kr. Vi har ikke lavet nogen tiltag med kloakerne, da vi har fået kommunen til at rense på de sorte stier og vængerne. Og vi har ikke hørt fra nogen siden at der har været problemer. Så derfor har vi i bestyrelsen valgt at spare de penge.

Så kommer vi til de lidt hårdere nysere: Bestyrelsen havde for nogen tid siden en runde i området, hvor vi henvendte os til lejere som ejere med henblik på vedligeholdelse af forhaver og baghaver. Alle beboere i området har selv ansvaret for for- og baghaver og jeg/vi i bestyrelsen synes ærlig talt at der trænger grundigt til oprydning.

Jeg synes det er ærgerligt at høre fra diverse beboere at de efterhånden synes at området ligner et rabarberkvarter. Hvordan det ser ud inden for hækken, blander vi os ikke i, men vi vil kraftigt henstille til at der bliver gjort noget ved for- og baghaver og store træer og buske! Bestyrelsen vil igen i oktober/november gå en runde og igen henvende sig til folk hvis der ikke er orden på for- og baghaver.

Næste ballade bliver vedrørende storskrald. Det er kommet bestyrelsen for øre at der i Krengerupvænget tidligere på året er blevet læsset affald af fra varebiler og trailere. Folk har ligefrem læsset en varebil og deres trailere, for deregfter at køre ned i bunden af vænget for at læsse af. Dette har bevirket at containeren til brændbart de sidste gange i Krengerupvænget har kostet 7500,- mod de normale 2500.

Jeg/bestyrelsen finder dette forkasteligt, da man jo lige så godt kunne køre over i Bilkas genbrug, når man havde muligheden – i stedet for at medvirke til at prisen for storskrald stiger væsentligt og derved bevirker at kontingentet endnu en gang stiger. Hvis dette fortsætter, vil bestyrelsen helt klart foreslå at ordningen stoppes, og så må folk selv komme af med deres affald – hvilket vil hæmme de ældre meget.

I forbindelse med skrald har jeg også fået en opringning fra Park og Vej i Odense Kommune. De vil gerne bede folk om at lade være med at opbevare/smide affald på de bageste grønne områder, da det koster dem en masse penge og besvær at fjerne dette, når der skal slås græs og klippes grene. Folk må opbevare affaldet på deres egen grund indtil der kommer containere.

Jeg vil på bestyrelsens vegne takke Hans Nicolaisen for næsten 40 års tro tjeneste i bestyrelsen. Det er Hans' eget ønske at stoppe da han mener alderen er begyndt at trykke og da han synes der skal nye kræfter til. Skal vi give ham en hånd.

Ligeledes vil jeg selv takke af. Jeg har kun boet her i ca. 5 år, hvoraf jeg har været formand i de 2 år. Grunden til afgangen skyldes at jeg fraflytter foreningen 1. oktober, altså i dag og derfor jo ikke kan være formand.

Jeg synes det har været sjovt at være med, og jeg håber min afløser vil synes det samme.”

Afgående formand Bettina Sørensen

Indkomne forslag

Der var indkommet en række forslag. Her nævnes kun de vedtagne.

 1. Der var fra bestyrelsen fremsat forslag om at lade antenneanlægget renovere af enten TDC eller Kjaerulff. Generalforsamlingen vedtog at afholde en ekstraordinær generalforsamling som skal indledes med fremlæggelse af de to forslag fra TDC og Kjaerulff.


 2. Lars Rasmussen foreslog at nedsætte et udvalg til at gennemgå foreningens vedtægter og stille forslag til ændringer. Forslaget skal godkendes af Odense Kommune før vedtagelse. Udvalget blev: Frederikke Anker (E13), Siff Jeppesen (E36) og Lars Rasmussen (E10).

 3. Otto og Grethe Larsen (E36) foreslog at indkomne forslag bliver tilgængelige før generalforsamlingen. Det blev vedtaget.

 4. Otto og Grethe Larsen foreslog en renovering af adgangsstierne, således at alle har været igennem en renovering i løbet af en 6-årig periode. Det blev vedtaget at der renoveres i takt med at gartnerkontoen kan klare det.

 5. Agata Przybyszewska (E34), AK (K40) og Frederikke Anker (E13) foreslog at der skal være egenbetaling ved fester og lignende. Det blev vedtaget. Betalingen skal være på 10 kr.

 6. De samme foreslog at der nedsættes et aktivitets- og festudvalg. Det blev besluttet at det hidtidige aktivitetsudvalg udvides med Janus Madsen (K55) og Agata Przybyszewska, så det nu ud over de to består af Bjarne Christensen, AK, Lisbet Kortegaard og Dorte Breitling.

 7. De samme foreslog at regnskabet fremover bliver mere gennemskueligt. Det blev vedtaget at det fremover skal fremgå hvad beløbene dækker.

Nye bestyrelsesmedlemmer

Jeppe Bundsgaard (K59) blev valgt til formand, Ann Krøldrup (K40) til bestyrelsesmedlem og Kent Sørensen (K52) til bestyrelsessuppleant.

Informationsmøde

På generalforsamlingen blev det besluttet at invitere TDC og Kjaerulff til at komme og fortælle nærmere om deres tilbud til renovering af antenneanlægget. Vi har inviteret dem til at komme den 29. oktober 2002 kl. 19 før den ekstraordinære generalforsamling (se nedenfor). Det drejer sig om Jens Sørensen fra TDC og Karsten Kjærulff fra Kjaerulff A/S.

Ekstraordinær generalforsamling (for ejere)

Det blev besluttet på generalforsamlingen at vi skal afholde en ny generalforsamling for på baggrund af grundigere information at træffe beslutning om antenneanlægget.

Det bliver

tirsdag den 29. oktober 2002 kl. ca. 19.30 (efter informationsmødet).

i haveforeningens lokaler, Skovsbovænget 10.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Indkomne forslag

   1. Antenneanlægget moderniseres af a) Kjaerulff eller b) TDC

  3. Evt.

På vegne af bestyrelsen

Jeppe Bundsgaard

Formand for Grundejerforeningen HinderuplundOversigt over tilbud fra TDC og Kjaerulff/Glentevejens Antennelaug

Priser pr. hustand/år

TDC

Kjaerulff/Glentevejens AL

Ombygning

63,- (engangsbeløb)

625,- (engangsbeløb)

Kanalpakker

1

2

3

4

CopyDan+øvr. prog.-afgifter-

-

1688,- (31 prog.)

-

240,-885,- (11 prog.)

1185,- (19 prog.)

1530,- (38 prog.)

1865,- (46 prog.)

0,- (inkluderet i pakkepriser)

Internetinstallation

695,- (gør-det-selv)

1190,- (standard)

1585,- (PC-installation)

-

998,-

-

Internet


64/64 kb: 149,-

256/64 kb: 199,-

512/128 kb: 349,-

1024/256 kb: 549,-

2048/512 kb: 799,-

128/64 kb (250 MB): 99,-

512/256 kb (6 GB): 199,-

1024/256 kb (10 GB): 269,-Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Kommentarer modtages gerne: Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 18-10-2002
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/Nyhedsbrev_1.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher