Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |

Nyhedsbrev

Hinderuplund, 2. november 2002

Kjaerulff moderniserer anlægget

På den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 29. oktober 2002 blev det besluttet at Kjaerulff skal stå for moder­niseringen af vores antenneanlæg.

Det betyder at det bliver Glentevejens Antennelaug vi fremover vil modtage vores tv- og radiosignaler fra. Og det betyder at vi kan få hurtigt kabelinternet via Glente­vejen fremover.

Beslutningen blev taget af de 35 ejer-medlemmer af foreningen der var mødt op. Det skete på baggrund af et meget grundigt informationsmøde, hvor repræsen­tanter fra TDC, Kjaerulff og Glentevejens Antennelaug informerede og svarede på spørgsmål.

Karsten Kjaerulff fortalte at det tilbud vi har taget imod betyder at der bliver nedlagt helt nye ledninger ud til husene og at der i hvert hus skal opsættes en ny antenneboks med datastik. Desuden bliver elektronikken i vores antenneanlæg skiftet ud til den nyeste teknik – bl.a. så vi kan få programpakker efter eget valg.

Der bliver tale om 4 pakker – Glentevejen er det eneste antennelaug i Danmark der udbyder så mange pakker. I den første måned efter at vi skifter til Glentevejen har alle mulighed for at se alle programmer. Derefter skal vi vælge hvad vi ønsker.

Udover det nye tvvalg bliver der også mulighed for billigt og hurtigt internet. Også her vil vi kunne vælge mellem flere pakker.

Lidt længere ude i fremtiden vil det måske også blive muligt for os at tale gratis i telefon i lokalområdet – det er ihvertfald en af de muligheder Glentevejens Antennelaug arbejder med.

Forhandlingerne er begyndt

Bestyrelsen er nu gået i gang med forhandlingerne med Kjaerulff om de nærmere betingelser for aftalen. Vi forventer at de kan afsluttes inden for de næste par uger, så Kjaerulff kan komme i gang med arbejdet allerede i begyn­delsen af november.

Følg med

Når vi har større nyheder skal vi nok fra bestyrelsens side informere jer om det via nyhedsbrevet. Mindre nyheder vil kunne findes på foreningens nye hjemmeside:

www.hinderuplund.net

På hjemmesiden er det nu også muligt at få oprettet sin egen hjemmeside.

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Kommentarer modtages gerne: Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 02-11-2002
Læs og deltag i dialogen om denne tekst
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/Nyhedsbrev_2.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher