Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |

Frame1


Frame2Kjaerulff moderniserer anlægget nu – hvis frosten holder sig fra jorden

Det tog lidt længere tid end forventet for Kjaerulff at få tilladelse fra amtet til at grave ud under Hjallesevej og Niels Bohrs Allé. De skal grave en ledning fra Glente­vejens antenneanlæg ved Folkebo og herover. Men nu er tilladelsen i hus og graveriet går i gang så snart nytåret er ovre – hvis altså frosten ikke forhindrer det. Så skulle der ikke gå så lang tid derefter til vi har Glentevejens billede på skærmen. Nærmere besked følger når vi ved mere.

Returvej til internet

Når opgravningen her i området går i gang, vil I blive bedt om at til- eller framelde jer internet. Kjaerulff laver så returvej først i de rækker hvor der skal være internet – de øvrige klargøres derefter.For- og baghaver

Træerne vokser – og det gør rødderne jo så også, blot ned og ud. Derfor vil vi bede jer med træer i for- og baghaver være opmærksomme på om rødderne er ved at hæve fortovet – så skal der nemlig gøres noget ved det. Bestyrelsen går en tur rundt i løbet af foråret og tjekker hvordan det står til.Fastelavnsfest

Glem ikke den traditionsrige fastelavnsfest! Det bliver fastalavnslørdag den 1. marts i år. Bemærk at generalforsamlingen i år har besluttet at opkræve et gebyr på 10 kr. per barn for deltagelse. Tilmeldingsblanketten kommer ud i februar.

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Kommentarer modtages gerne: Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 14-02-2003
Læs og deltag i dialogen om denne tekst
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/Nyhedsbrev_3.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher