Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |

Frame1

Hinderuplund, 14. februar 2003

Kjaerulff er i gang

Så har vi underskrevet den endelige aftale med Kjaerulff, og de er gået i gang med at istandsætte vores antenneanlæg. Det har taget lidt længere end vi havde håbet – bl.a. på grund af frosten i januar – men også fordi Kjaerulff har travlt.
Jeg har bedt Kjaerulff om at give nogle bud på de præcise datoer for arbejdet. De har lovet at vende tilbage. Så snart jeg modtager oplysningerne lægger jeg dem på hjemmesiden (www.hinderuplund.net). Tilmeld jer det elektroniske nyhedsbrev, så får I direkte besked.
Aftalen med TDC er opsagt pr. 1. april 2003. Der er 2 års opsigelse, men betalingen i den mellemliggende periode står Glente­vejen for.
Prisen for at Kjaerulff istandsætter vores anlæg er 500 kr. plus moms pr. hustand. Dem forventer vi at foreningen er i stand til at betale – bl.a. fordi vi nu opsiger containerne (læs nærmere nedenfor).
Fremover vil betaling af kontingent for tv ske direkte til Glentevejen. Det får I nærmere besked om fra Glentevejen.


Containerne opsiges

Som det er fremgået af den folder Odense Renovations­selskab har sendt ud, er det nu muligt at få afhentet sit storskrald to gange om året. Ordningen er ganske simpel: Man ringer til renovations­selskabet og beder dem komme og hente storskraldet. Man stiller storskraldet bundtet sammen ved vejen med mærkaterne fra folderen bundet på. I vores område kommer lastbilen om torsdagen.
Ordningen betyder at vi i bestyrelsen har besluttet at stoppe containerordningen. Det vil spare os for mere end 50.000 om året. Og derfor kan vi på generalforsamlingen i efteråret beslutte at sætte kontingentet betragteligt ned.
Skal Hinderuplund vinde 50.000?

Naturfredningsforeningen har udskrevet en konkur­ren­ce hvor vi kan vinde op til 50.000 til forbedring af na­tu­ren i vores om­råde.
"VIND 50.000 kr. til et vand­hul, træer, altan­kas­ser, pind­svinehuler, fugle­ba­de eller hvad du nu kan finde på", skriver Naturfrednings­for­eningen på deres hjem­meside. Hen­vend jer til be­styrelsen med gode ideer. Fristen er 1. maj.
Læs mere på:
http://www.dn.dk/sw2494.asp
Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Kommentarer modtages gerne: Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 14-02-2003
Læs og deltag i dialogen om denne tekst
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/Nyhedsbrev_4.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher