Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |

Grundejerforeningen Hinderuplunds

Nyhedsbrev

Hinderuplund, 28. juni 2003

Misforståelse bag antenneopkrævning

Alle lejere er blevet opkrævet 625 kroner af kommunen for antennetilslutning. Opkrævningen beror på en fejl og beløbet vil blive tilbagebetalt snarest muligt..

Fejlen skyldes en misforståelse hos kommunen. Vi havde forhørt os om der i lejernes indbetalinger gennem årene havde været afsat et beløb til vedligeholdelse af anlægget – et beløb som vi i givet fald kunne bruge til at betale tilslutningsafgiften for lejerne. Embedsmændende havde tilsyneladende forstået det sådan at de skulle skaffe beløbet uanset hvad og opkrævede det således. Det var ikke meningen, da vi i bestyrelsen arbejder på at overgangen ikke skal koste os penge op af lommerne. Det har været svært at få kontakt til de pågældende embedsmænd – så fejlen har ikke kunne rettes før indbetalingen skal finde sted. Summa summarum: Pengene skal betales med den øvrige regning på mandag, men de vil blive tilbageført snarest.

Kjaerulff, Glentevej og TDC

14. april overgik vi til Glentevejs net. Det forløb uden de store problemer – nogle havde dog problemer med at få indstillet deres tv til de nye kanaler. Vi håber det fungerer nu. Siden har der været stille fra den front – på trods af at der i vores kontrakt med Kjaerulff og Glentevej står at vi efter tre måneders gratis prøvetid skulle vælge pakke. Det er oppe over nu – men vi må tilsyneladende vente lidt endnu med det. Om det betyder at vi fortsat kan se fjernsyn uden at betale for tilslutning og programafgift, står hen i det uvisse for øjeblikket.

Vi modtager løbende opkrævninger og rykkere fra TDC som vi skipper videre til Glentevej, da vores kontrakt med Glentevej siger at de overtager forpligtelserne i forhold til TDC pr. 1. april 2003. Der er nogle uoverensstemmelser mellem Glentevej og TDC om overdragelsen, som vi også er blevet inddraget i. Glentevej har spurgt os om vi ville fortsætte med at betale regningerne til TDC en tid endnu. Vi kan ikke umiddelbart se fidusen i det, men vi forhandler med dem i øjeblikket.

Byggematerialer & haveaffald

Der er i øjeblikket mange der bygger ud og til. Det er jo alletiders, men det betyder at der løbende ligger materialer på parkerings- og vendepladser. Der er flere steder er mangel på parkeringspladser og da vi jo også alle gerne vil have det nogenlunde ryddeligt på fællesarealerne, henstiller vi til at man ikke bestiller byggematerialer før man skal bruge dem, og at man sørger for at rydde op hurtigst muligt.

Der er ligeledes en tendens til at folk lægger haveaffald på parkeringspladser og særlig i udkanten af det grønne område bag bagerste række. Det pynter ikke på omgivelserne, så vi henstiller til at haveaffald opbevares på egen grund.

Skure, udhuse osv.

Der har været nogen uklarhed om hvor skure og udhuse må bygges. For et par år siden blev det tilladt at flytte den bagerste hæk ned 50 cm fra fortovskanten; det betød samtidig at udhuse osv. Må lægges ud i det nyindvundne område – dvs. at det nu er tilladt at bygge inden for 50 cm-grænsen – blot der er beplantet på ydersiden. Det er uden videre tilladt at bygge 10 m2 skur, og det er også tilladt at bygge større hvis der indhentes tilladelse fra kommunen og grundejerforeningen.

Sport og andre fællesaktiviteter

Igennem snart to år har en række mænd og større drenge spillet fodbold en gang om ugen på fodboldbanen på fællesområdet. Vi spiller for at komme hinanden ved og røre os lidt. Der er altid plads til en til på holdet!

Vi forsøger at spille når der er nok hen over sommeren. I øjeblikket spiller vi hver torsdag aften kl. 19.30. Når solen ikke vil mere, flytter vi det sikkert til søndag eftermiddag. Hold øje med hjemmesiden www.hinderuplund.net/hfsk/fodbold eller kontakt formand Michael Vilhelmsen, K49, på 66 14 34 84.

For at der også skal være noget for andre end mænd og store drenge, forsøger Frederikke Anker, E13, 66 13 31 45, at stable familierundbold på benene. Kontakt hende og få mere at vide.

Der har flere år været talt om at holde en sommerfest herude. Måske der var nogen der skulle tage sagen i egen hånd og gøre noget ved det? Vi er vist mange som ville værdsætte sådan et initiativ.

God sommer ønskes I alle!

Med venlig hilsen

Formand for grundejerforeningen

Jeppe Bundsgaard

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Kommentarer modtages gerne: Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 26-08-2003. Sidst opdateret: 26-08-2003
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/Nyhedsbrev_6.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher