Dette er den printervenlige udgave. Klik her for skærmudgaven. | Luk vindue

Verner Holm 2005.

Nyhedsbreve

Send gerne indlæg til eller forslag til indhold i nyhedsbrevet til formanden.

Nyhedsbrev nr. 54
Download ipdf-format

af og Julie Jeppesen

Publiceret: 12-07-2018

Om generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling, sommerfest, persondataforordning og parkering.

Nyhedsbrev nr. 53
Download ipdf-format

af og Julie Jeppesen

Publiceret: 29-01-2018

Om vintertjeneste, fastelavnsfest, oprydningsdag, efterlysning af nye til bestyrelsen, kassererskifte samt tilbud ang. tagrenovering, internetforbindelse og privatalarmer

Nyhedsbrev nr. 52
Download ipdf-format

af og Julie Jeppesen

Publiceret: 20-08-2017

Om jubilæumsfest, malertilbud, kloakreparation, asfaltering af stier, etablering af parkeringspladser, jordstykket bag grundene, havetromle og sankthansbål

Nyhedsbrev nr. 51
Download ipdf-format

af og Julie Jeppesen

Publiceret: 15-05-2017

Om generalforsamling (referat findes under menupunktet 'Formelt'), festudvalg, bankoarrangement, sankthansbål, jubilæumssommerfest, kloakrenovering samt skraldespande

Nyhedsbrev nr. 50
Download ipdf-format

af og Julie Jeppesen

Publiceret: 22-12-2016

Om kloakker, vintervedligehold, efterlysning af festudvalg og bestyrelsesmedlemmer, benyttelse af P-pladser mm.

Nyhedsbrev nr. 49
Download ipdf-format

af og Julie Jeppesen

Om generalforsamling - inkl. referat, cykeltur, sankthansbål, sommerfest, fortove, skraldespande, efterlysning samt legeplads

Nyhedsbrev nr. 48
Download ipdf-format

af og Julie Jeppesen

Publiceret: 28-03-2016

Om oprydningsdag, generalforsamling, nedløbsriste, beskæringer & træfældninger, camping-P-pladsen, ej ny vejbelægning, midterhegn Munkebjergvej og fastelavnsfesten

Nyhedsbrev nr. 47
Download ipdf-format

Publiceret: 17-12-2015

Om rydning og renholdelse, parkering af store køretøjer mv, facebookgruppe og afholdte arrangementer

Nyhedsbrev nr. 46
Download ipdf-format

Publiceret: 15-05-2015

Om generalforsamling (inkl. referat heraf), cykeltur, sankthansbål og sommerfest

Nyhedsbrev nr. 45
Download ipdf-format

Om oprydningsdag, kloak, rotter, haveaffald, asfalthuller og snerydning

Nyhedsbrev nr. 44
Download ipdf-format

Publiceret: 08-12-2014

Om snerydning, musikanlæg-efterlysning, sommerfest og ukrudt

Nyhedsbrev nr. 43
Download ipdf-format

Publiceret: 15-07-2014

Om trailerparkering, fart i vængerne, sommerfest, cykeltur, bål, vedligeholdelse (lejere) mm.

Nyhedsbrev nr. 42
Download ipdf-format

Om hegn ved boldbanen, træerne forrest i Hesbjergvænget, snerydning, oprydning, huller i Hesbjergvænget, generalforsamling og oprydningsdag

Nyhedsbrev nr. 41
Download ipdf-format

Om P-pladserne, ryddelighed, støj, sommerfest mm.

Email:

Nyhedsbrev nr. 40
Download ipdf-format

Om fart, grus, efterlysning af arbejdskraft, sommerfest samt referat af generalforsamlingen

Nyhedsbrev nr. 39
Download ipdf-format

Publiceret: 30-03-2013

Om oprydningsdag, skraldespande, huller i vejene, kloakker, internet og tv-signal mm.

Nyhedsbrev nr. 38
Download ipdf-format

Om nedlagt jorddeponi, snerydning, efterlysninger, analogt TV, cykeltur og sommerfest mm.

Publiceret: 30-05-2012

Om cykeltur, Sankthans, sommerfest og legeredskaber - samt referat af generalforsamlingen 26. april 2012

Publiceret: 09-04-2012

Om oprydningsdag, legeplads, fodboldmål og henkastet affald

Om kloakledning, huller, legeplads, deponi, cykeltur, Sankthansbål og sommerfest

Publiceret: 17-05-2011

Om cykeltur, Sankthans, Sommerfest, Postkassetilbud og
Referat af generalforsamlingen 14. april 2011

Om fasterlavn, oprydningsdag, generalforsamling, postlov, køkkenskabe osv.

Publiceret: 18-11-2010

Om bom, bump og bevoksninger og afholdte arrangementer

Om kommende arrangementer, tyveri, lejeres udvendige vedligehold.
Referat af generalforsamlingen 27. april 2010

Publiceret: 14-03-2010

Om arrangementer, håndhævelse af deklaration, hækklipning mv.

Om kommende og afholdte arrangementer mv.

Publiceret: 21-05-2009

Om kommende arrangementer, indbrud mv.
(referat af generalforsamlingen finder du under "Formelt - Generalforsamling")

Om træer mv. Hesbjergvænget, deklarationshåndhævelse mm

Publiceret: 10-12-2008

Om foredrag, sommerfesten, beplantning mv.

Publiceret: 14-07-2008

Om skråparkering, depot, tagudskiftning og tilbygninger mm.

Publiceret: 15-01-2008

Om området ud til Kallerupvej, vand i kældre, skråparkeringer, oprydningsdag mm.

Publiceret: 30-10-2007

Om sommerfest, skråparkeringer, vand i kældre, deklaration og tilbygning, samt pulje til udvikling i lokalområderne.

Publiceret: 19-06-2007. Sidst opdateret: 19-06-2007

Opfølgning på generalforsamling. Ny bestyrelse.

Publiceret: 28-01-2007

Om fjernvarmeoprydning, oprydningsdag, generalforsamling og fastelavn.

Publiceret: 22-11-2006

Publiceret: 12-11-2006

Om fjernvarmerenovering, billeder på hjemmesiden og redskaber til udlån.

Publiceret: 10-09-2006. Sidst opdateret: 12-07-2011

Om dobbelthække, fjernvarme, hjemmesiden, sommerfest, redskaber, legeplads mm.

Publiceret: 08-06-2006. Sidst opdateret: 12-07-2011

Om generalforsamlingen, ny arbejdsfordeling i bestyrelsen, ny kasserer, nyt jorddeponeringsområde, jubilæum, fodbold og fest.

Publiceret: 07-05-2006. Sidst opdateret: 07-05-2006

Generalforsamling, oprydningsdag, sommerfest mm.

Publiceret: 29-03-2006

Om standardtegninger, byggetilladelse, betaling af elledninger, fastelavn mm.

Publiceret: 29-03-2006

Om standardtegninger, el- og fjernvarme, antennelaug mm.

Publiceret: 29-10-2005

Om Verner Holm, fortove, udbygninger mm.

Publiceret: 20-05-2005

Med referat fra generalforsamling, afklaring af regler for rækværk, skure og levende hegn, bortløbne kaniner og lidt af hvert.

Publiceret: 26-03-2005

Nyhedsbrev om deklaration og udbygninger, istandsættelse af fortove, kunstudstilling, Hinderuplundfestival mm.

Publiceret: 18-02-2005

Publiceret: 16-08-2004

Om ny gartner, sommerfest, lejeres succes og loppemarked.

Publiceret: 01-05-2004. Sidst opdateret: 01-05-2004

Nyhedsbrev om legeplads, oprydningsdag, gartner og fodbold.

Publiceret: 12-01-2004. Sidst opdateret: 12-01-2004

Af Jeppe Bundsgaard

Bl.a. med referat fra generalforsamlingen.

Publiceret: 02-10-2003. Sidst opdateret: 02-10-2003

Af Jeppe Bundsgaard

Publiceret: 26-08-2003. Sidst opdateret: 26-08-2003

Af Jeppe Bundsgaard

Nyhedsbrev om antenneforeningen, TDC, Kjaerulff, affald, sport og skure.

Publiceret: 12-04-2003

Af Jeppe Bundsgaard

Publiceret: 26-02-2003

Af Jeppe Bundsgaard

Nyhedsbrev om antenneforeningen.

Publiceret: 14-02-2003

Af Jeppe Bundsgaard

Publiceret: 14-02-2003

Af Jeppe Bundsgaard

Publiceret: 02-11-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Publiceret: 18-10-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Redigeret af Julie Jeppesen
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 12-07-2018
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/index.php