Grundejerforeningen Hinderuplund
| Forside | Nyhedsbrev | Formelt | Begivenheder | Fotoalbum | Udlån af redskaber |

Kære nyhedsbrevmodtagere

Dette brev blev udsent i mandags, men tekniske årsager gør at ikke alle har fået det. Så her er det... igen.


Otto Larsen og Kristian Liliendal var i onsdags (15/11-06) på en lang tur rundt i Erholmvænget sammen med repræsentanter for Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning (OKF) og Skanska for at gennemgå de fejl og mangler der var efter Skanskas arbejde.
 
Skanska måtte indrømme, at de ikke havde færdiggjort haverne alle steder og at det var utilfredsstillende at deres egenkontrol ikke var gennemført, da en lang række af de påtalte forhold åbenlyst var forglemmelser. Altså noget i retning af 90% af de påtalte forhold vil blive rettet - systematisk med start mandag (20/11). Nogle måtte dog afvises.

 

Så er der fællesarealerne:
Vejen Erholmvænget er asfalteret ret ujævnt og der er store vandpytter. OKF har betalt for slidlagsarbejde (for berørte m2) til Odense kommunes vejafdeling, som suverænt afgør, hvor de vil udføre slidlagsarbejde og hvornår. Normalt skal det første asfalt ligge i et år inden man fræser kanter af og lægger endeligt slidlag. Vi må krydse fingre for, at vejafdelingen vælger at gøre noget ved Erholmvænget næste efterår! Skanska og OKF HAR lukket pengekassen her.

 

Fortove mv.: Otto har haft talt (før mødet med OKF/Skanska) med den vejingeniør, som har distriktet heromkring og opfordret til, at der kigges på forholdene, herunder materialeoplag. Han oplyste, at veje, P-arealer og fortove vil blive gennemgået, når Skanska melder de er færdige. Vejafdelingen afgør vist suverænt, om arbejdet er udført godt nok. Vi kan håbe på, at sporkøringen i fortovene så bliver påtalt, men efter Skanskas udsagn er der benyttet motorredskaber med larvebånd, der trykker mindre pr. cm2 end folk i træsko, så de mener ikke det kan være dem der har ødelagt noget. Det er vi naturligvis uenige med dem i. I øvrigt er der ikke tilstrækkeligt med grus under fliserne (efter dagens standard), så derfor er udgangssituationen for dårlig. Otto forsøgte at argumentere med, at fortovene jo havde ligget i 50 år og derfor må have sat sig det de skal, så en afretning af gruslaget ved vores omlægning burde betyde, at de kunne holde i mange år uden sætninger? Skanska og OKF var dog afvisende her. Otto vil snakke med vejingeniøren igen og omtale fortovenes sporkøring.

 

Skanska har besluttet vederlagsfrit at fjerne den store mængde af affald der ligger i og omkring vendepladsen på Erholmvænget. Dette er en gestus til beboerne i Erholmvænget for alle de gener de har haft. Dog pointerer Skanska at en lignende fjernelse ikke vil ske i Hesbjergvænget og i Krengerupvænget, da disse to vænger ikke vil komme til at opleve samme gener da gravearbejdet sker fra forhaven.

 

På bestyrelsens vegne
Jeppe Bundsgaard, formand for Grundejerforeningen Hinderuplund.


Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet ved at klikke her.

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 22-11-2006
Denne sides adresse: www.hinderuplund.net/gf/nyhedsbrev/opdateringpaafjernvarme.php
Udskrift |Site map
SmartSite Publisher